Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren GMK Enerji A.Ş. tarafından tasarlanıp geliştirilen "Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Sahalarda Tek Kuyu Kullanılarak Kuyu İçi Eşanjör Sistemi ile Jeotermal Isıtmalı Sera" projesi kapsamında anahtar teslim (EPC) uygulaması yapılan seraların ısıtılması, tek kuyudan kuyu içi eşanjör yardımıyla temiz su ısıtılarak jeotermal akışkan yer yüzüne çıkarılmadan yapılmaktadır. Bu kapsamda çevreci ve doğa dostu bir yatırım yapılmıştır.

Resmi tüm izin süreçleri dahil mühendislik, tasarım  ve saha uygulaması GMK Enerji A.Ş. tarafından tamamlanan Jeotermal Isıtmalı Ar-Ge Seralarında Mart ayı itibariyle bitki ekimine başlanılacaktır. Bitki seçiminde özellikle yurt dışından ithal edilen ve katma değeri yüksek bitki çeşitleri üzerine yoğunlaşılacaktır. Jeotermal Isıtmalı Ar-Ge Seralarında yapılacak bitki uygulama çalışmalarından sonra en uygun görülen bitki çeşidi üzerine ilk etapta 200.000 m2 sera yatırımı planlanmaktadır.

Aydın Karacasu ve Kuyucak ilçelerinde 3 adet jeotermal işletme ruhsatı bulunan EG Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bölgeyi kalkındıracak büyük çaplı sera yatırımlarına ve buna ilave olarak jeotermal ısıtmalı meyve ve sebze kurutma tesisi yatırımlarına hazırlanmaktadır. Ayrıca Karacasu ilçesinde turizmi arttırmak amacıyla termal otel kompleksi yatırımı planlamaktadır. Çevresel yönü ön planda tutularak yapılacak seraların, kurutma tesislerinin ve termal otel yatırımlarının Aydın ekonomisine ve bölge halkının istihdamına önemli katkı sağlaması hedeflenmektedir. Yapılacak yatırımların işletme döneminde Karacasu ve Kuyucak ilçelerinde çoğunluğu kadın olmak üzere en az 500 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır.