GMK Enerji'nin düşük sıcaklıklı jeotermal kaynaklardan elektrik üretimine dayalı küçük ölçekli jeotermal santral projesi onaylandı.

GMK JEOTERMAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ‘nde yürütülecek ilk proje olan "Düşük Entalpili Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretimi Sağlayan Organik Rankine Çevrimine Sahip Tesis Tasarımı ve İmalatı" projesi Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş Teknokent Danışma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bu proje kapsamında düşük sıcaklıklı (100 0C'nin altındaki) jeotermal sahalardan elektrik üretimi sağlayacak Organik Rankine Çevrimine dayalı 500 kWe ve altı kapasitede küçük ölçekli jeotermal elektrik santralı üretimleri yapılacaktır.

Mühendislik tasarımları tamamlanan ve türbin dahil tüm ekipmanları yerli olarak üretilecek olan küçük ölçekli ORC için ilk uygulama Aydın'da özel bir firmaya ait 95 °C sıcaklıktaki bir kuyu başında olacaktır.

Türkiye ve dünyada 100 °C'nin üzerindeki jeotermal enerji sahalarında jeotermal kaynaklar genel olarak elektrik üretiminde kullanılmakta olup, bu sıcaklığın altındaki düşük entalpili sahalardan genellikle bölgesel ısıtma, sera vb. gibi yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulmayan diğer alanlarda faydalanılmaktadır. Elektrik santralı kurmak niyetiyle jeotermal arama ve sondaj faaliyeti yapan firmalar 100 °C ve altı sıcaklıkta jeotermal kaynak bulduklarında projelerini durdurmakta ya da sahalarını atıl durumda bekletmektedirler. Jeotermal arama çalışmalarında kuyu başı sıcaklıkların 100 °C ve altı olması firmaları tatmin etmemekte, artezyen ya da yapay üretim (pompa) yöntemleri ile 100 °C ve üzerinde bir sıcaklığı kuyu başında bulmayı hedeflemektedirler.

Bu proje ile Türkiye genelinde atıl durumda olan düşük entalpili ve düşük debili jeotermal kapasitenin elektrik üretimi açısından ülke ekonomisine kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.